or that time blouis turned 8 & stole kora's polaroid